UCZTA RZYMSKA NA EDUKACJI KLASYCZNEJ

Uczniowie klasy II prawniczej w dniu 6 lutego przenieśli się w czasy antyczne do starożytnego Rzymu. W ramach edukacji klasycznej zorganizowali ucztę rzymską, w której uczestniczyli znani i sławni politycy, wodzowie, pisarze, filozofowie i ich rodziny. Na biesiadzie obowiązywały zasady obyczajowe i kulturowe świata antycznego. Uczniowie debatowali o kwestiach literackich, filozoficznych, społecznych i politycznych starożytnego Rzymu. Gospodarz spotkania inicjował różne tematy, wznosił toasty i przygotował część artystyczną w postaci tańców i oryginalnej muzyki sprzed 2 tyś. lat.
Zadbał również o kulinaria nawiązujące do posiłków starożytnych. Gości obowiązywały właściwe stroje i znajomość języka łacińskiego. Podczas biesiady panowała miła i rodzinna atmosfera.
Taka aktywna forma zajęć przyczynia się do zwiększenia efektywności nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej.