Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich partnerem edukacyjnym „Krzywoustego”

Uczelnianym partnerem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią stała się Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Stosowne porozumienie z Wydziałem Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska opracowano już w listopadzie 2022r.

Porozumienie podpisali: Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią-mgr Aleksandra Białka.

Intencją partnerstwa jest rozwijanie efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim i szkolnym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Relacje mają służyć podniesieniu jakości kształcenia, zaktywizowaniu młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań, zwiększeniu dostępności do wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych na poziomie  uniwersyteckim, ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia.

W ramach współpracy z Politechniką Bydgoską uczelnia Honorowym Patronatem objęła m.in. organizowany w I LO Festiwal Nauki i Sztuki, Regionalny Konkurs „Cztery Żywioly. Woda- Istota Życia” .Na mocy porozumienia uczniowie I LO zyskali możliwość uczestnictwa w zorganizowanych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej warsztatach  „Biotechnologiczny Lab Meeting”, wykładach, prelekcjach, ćwiczeniach  i zajęciach laboratoryjnych: „Grzyby mikroskopowe w środowisku i żywności”, „W mikroświecie roślin”, „Smaki i aromaty w żywności”, „Izolacja DNA z roślin”. Licealiści rozwijają wiedzę naukową, korzystając z pracowni wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą, nabywają umiejętność planowania, montowania i przeprowadzania eksperymentów, a ponadto  nawiązują kontakty interpersonalne  z młodymi ludźmi o zbieżnych zainteresowaniach.

Zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami edukacyjnymi obejmuje także udział w organizowanych przez partnerów konferencjach skierowanych do dyrekcji i nauczycieli. Pierwsza edycja spotkania „Politechnika Dialogu- porozmawiajmy o przyszłości edukacji” odbyła się w murach uczelni 24 listopada 2022r.

Podpisane porozumienie ma charakter bezterminowy i już niebawem będzie można spodziewać się kolejnych wymiernych efektów działań.