VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta Plus”

W nakielskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego, 14 marca 2019 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta Plus.

Jego ideą jest poszerzanie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata oraz rozwijanie pasji geograficznych.

W VI edycji wzięło udział 14 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Praca konkursowa składała się z 25 zadań zamkniętych i jednego otwartego. Ogólnopolski konkurs przeprowadzony został przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czynne uczestnictwo w konkursie dostarczyło młodzieży rozrywki umysłowej oraz było sprawdzeniem ich umiejętności, a jednocześnie przyczyniło się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu geografii. Wyniki poznamy dopiero w kwietniu, ale już teraz życzymy sukcesów młodym geografom.

Młodzież do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem nauczyciela geografii Andrzeja Kindermana.