VIII posiedzenie Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Tymoteusza Sobczaka

22 października Tymoteusz Sobczak, uczeń naszego liceum. uczestniczył w VIII Posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w Białymstoku. Temat posiedzenia brzmiał: „Czy my, młodzi, potrafimy ze sobą rozmawiać? Przyszłość debaty publicznej pod naszymi rządami”. Podczas spotkania parlamentarzyści dyskutowali na temat jakości debaty publicznej prezentowanej przez polityków. Zastanawiali się też, jak oni sami mogą wpłynąć na poprawę jakości debaty publicznej. W bloku przemówień głos zabrał Tymoteusz,  który wyraził wielkie zadowolenie z możliwości debatowania oraz  uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy pojawili się na posiedzeniu stacjonarnie. Parlament wypracował wnioski oraz postulaty, których zwieńczeniem było głosowanie nad projektem uchwały Białostockiej Deklaracji Zjednoczonej Młodej Generacji w sprawie przyszłości debaty publicznej w Polsce. Uchwała została przyjęta.