W „Krzywoustym” podsumowano II Powiatowy Konkurs Poezji Konkretnej pod Patronatem Starosty Nakielskiego.

W „Krzywoustym” podsumowano II  Powiatowy Konkurs Poezji Konkretnej pod Patronatem Starosty Nakielskiego.

            25 maja 2022r. w zabytkowej auli I LO im. Bolesława Krzywoustego podsumowano wyniki II Powiatowego Konkursu Poezji  Konkretnej.  Organizatorem drugiej edycji konkursu było I LO we współpracy z doradcą metodycznym, Joanną Betscher. Całość została przygotowana przez germanistki Katarzynę Łapińską i Rozalię Wencel. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli  uczniowie nakielskich szkół powiatowych: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego. W gali finałowej uczestniczyli wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski, dyrektor I LO Paweł Darul oraz nauczycielki nagrodzonych uczniów: Monika Pilarska, Joanna Rosińska-Bury, Katarzyna Łapińska i Rozalia Wencel. O sprawy techniczne związane
z oprawą muzyczną zadbał nauczyciel języka angielskiego Andrzej Otto. Fotografował Dariusz Wojciechowski.  Galę finałową rozpoczęły wspaniałe występy wokalne uczennic I LO: Julii Chmielewskiej oraz Anny Marosz.

Poezja konkretna jest pomysłem zespołu germanistek na rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi  zarówno sztuką wizualną, jak też językiem niemieckim. Młodzi twórcy zapisują swoje wizje artystyczne w postaci obrazów, w które wykomponowane są słowa lub ich ciągi w języku polskim  oraz języku niemieckim /Nie są to wiersze/. Tegoroczna edycja oparta była na dwóch pojęciach:  „emocjach” i „technice”. Mamy nadzieję, ze konkurs na stałe zagości w ofercie I LO dla szkół powiatowych tworząc możliwość innego, ciekawego podejścia do nauki języka obcego. Uczestnicy mają nie tylko możliwość zaprezentowania swojej twórczości, ale także wzajemnego poznania i wspaniałej zabawy. Języków obcych szybciej uczymy się poprzez własne zaangażowanie, zabawę oraz kreatywne działania, które są  wpisane w konkretny kontekst czy sytuację. Przygotowane prace zostały wykonane ręcznie lub komputerowo. Prace nie mogły stanowić odwzorowania już istniejących dzieł. Oceny prac w etapie szkolnym dokonywali  nauczyciele uczący
w danej szkole. Do oceny prac w etapie finałowym zaproszono germanistki ze szkół bydgoskich: mgr Iwonę Kretek oraz mgr Aleksandrę Górną, którym organizatorki serdecznie dziękują za zaangażowanie i za pracę. Jury przyznało następujące nagrody, podkreślając jednocześnie wysoki poziom prac:

I miejsce- Damian Małolepszy / I LO im. B. Krzywoustego/

II miejsce- Zofia Januszewska / I LO im. B. Krzywoustego/

III miejsce: Zuzanna Pierucka / ZSP im. Staszica/

Paulina Szablewska / ZSP im. Staszica/

Hubert Olszewski / I LO im. B. Krzywoustego/

Wyróżnienia: Laura Szablewska / ZSP im. Staszica/

Alicja Trybuszewska / I LO im. B. Krzywoustego/

Gratulujemy nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu. To już za rok! 🙂

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Sobolowi za objęcie konkursu Honorowym  Patronatem
Starosty.

Tekst: Rozalia Wencel

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie tekstu.