Warsztaty ornitologiczne i plastyczne dla uczniów klas pierwszych o profilu biologiczno–chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią

W związku z realizacją projektu „Ekopracownia 2023 – Zielone serce szkoły”, 12 i 26 września 2023 roku odbyły się warsztaty ornitologiczne i plastyczne dla uczniów klas pierwszych biologiczno-chemicznych.

Projekt dotyczy dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w formie dotacji, w kwocie 50 000,00 zł) i Powiatu Nakielskiego (w kwocie 6 000,00 zł) na utworzenie i wyposażenie pracowni biologicznej w Krzywoustym.

Warsztaty zostały przeprowadzone dzięki współpracy I LO z Kujawsko–Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Obie części warsztatów przeprowadził ornitolog, przyrodnik i popularyzator nauki – Dawid Kilon. Opiekunami młodzieży były: Kamila Stasiewska, Joanna Palka, Magdalena Należyty, Renata Woźny i Agnieszka Weltrowska.

12 września 2023 roku pan Dawid oprowadził uczniów po prywatnym terenie gospodarstwa rybnego – stawów ślesińskich, gdzie rozpościerają się wspaniałe widoki na łąki, stawy, mokradła i trzciny. Obserwowany przez młodzież teren zaliczany jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie w ramach sieci Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Chroniony obszar rozciąga się wzdłuż Kanału Bydgoskiego od granic Bydgoszczy do Nakła nad Notecią. Na terenie prowadzonych warsztatów nad Stawem Kardynalskim znajduje się wieża widokowa, z której można oglądać wiele gatunków ptaków mających swoje siedliska na stawach ślesińskich oraz na okolicznych łąkach. Występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje bielika i kani czarnej, stosunkowo licznie występują kania ruda i błotniak stawowy. W okresie wędrówek dość duże stada osiągają łabędź czarnodzioby i siewka złota. Na obszarze występuje również wiele innych zwierząt kręgowych i bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi. Należy podkreślić występowanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, w tym różnych typów łęgów, a także muraw kserotermicznych.

Dzięki panu Dawidowi Kilonowi mogliśmy wędrować ścieżką dydaktyczną i za pomocą lornetek oraz lunety przyglądać się niemal z bliska bielikom, mewom, łabędziom, czaplom, kosom i wielu innym ptakom, a także płazom, a przy tym wysłuchać mnóstwa informacji na temat ich biologii.

Dawid Kilon jest również utalentowanym rysownikiem, dlatego 26 września 2023 roku pod jego artystycznym okiem odbyły się drugie warsztaty – plastyczne – na terenie Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Dla zapalonego przyrodnika i ornitologa jesień to doskonała pora na obserwacje i dokumentowanie odlotów lub przylotów poszczególnych gatunków ptaków. Pan Dawid nie tylko samodzielnie prowadzi badania, ale również rysuje, a jego prace można zobaczyć na tablicach ścieżek i planszach gier dydaktycznych, które w prezencie wraz z zakładkami do książek i plakatami otrzymaliśmy po warsztatach. Obecnie wydaje swój atlas ptaków z własnoręcznie wykonanymi rycinami. Podczas warsztatów w jedyny dla siebie sposób przekazywał mnóstwo wiedzy, wywołując u nas niejednokrotnie uśmiech i wręcz zabawę nauką. Przyrodnik jest wzorem do naśladowania, który udowadnia, że  można pasję połączyć z pracą zawodową. Nauczył młodzież oraz jej opiekunów rysowania ptasiego pióra w technice 3D, a wszystko to w atmosferze wspaniałej zabawy, nauki i sztuki – a także przy herbatce i drożdżówce. Wszystkie prace wykonane przez naszych uczniów będą niedługo zaprezentowane w szkole podczas wystawy i na pewno pozostaną pamiątką po ciekawie spędzonych chwilach w towarzystwie wspaniałego ornitologa, Dawida Kilona.

Chciałabym serdecznie podziękować panu Dawidowi Kilonowi oraz pracownikom Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, szczególne pani Lidii Saganowskiej, za tak profesjonalnie przygotowane warsztaty i będę niecierpliwie czekać wraz z uczniami do następnego naszego spotkania.

 Kamila Stasiewska – nauczyciel biologii