Wiktoria Kowalska finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Sukces uczennicy klasy 4 matematyczno-humanistycznej z I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią to wynik pozytywnej oceny dwóch etapów konkursu „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury” zorganizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Część pisemna polegała na napisaniu obszernej pracy eseistycznej na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatorów tematów. Wiktoria zdecydowała się na wybór tematu „Dylematy współczesnego polskiego patriotyzmu” i w oryginalny sposób zinterpretowała zjawiska związane ze współczesnym patriotyzmem, zaproponowała swoje stanowisko w kwestii interpretacji problemu z punktu widzenia młodego człowieka – świadomego i wnikliwego obserwatora życia publicznego, politycznego, religijnego w Polsce,  pełnoletniego obywatela wolnej ojczyzny, pragnącego żyć w pełni demokratycznym   państwie. Zapewniło jej to kwalifikacje do drugiego etapu konkursu, który odbył się w siedzibie Wydziału Polonistyki UJ i wymagał od uczestników przygotowania w ciągu jednej godziny wystąpienia oratorskiego związanego z wylosowanym zagadnieniem. Wiktorii przypadł w udziale temat „Miłość w czasach popkultury”. Dzięki zdolnościom redakcyjnym, krasomówczym, dojrzałości stylu wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz nieszablonowej, erudycyjnej argumentacji uczennica naszego liceum znalazła się w zaszczytnym gronie finalistów VII edycji konkursu.

Tegorocznej maturzystce serdecznie gratulujemy i życzymy podobnych sukcesów na egzaminie maturalnym.