Wiktoria Piotrowska, Adrian Nalepa i Piotr Szarszewski – najlepsi geografowie w Krzywoustym

Komitet Główny w dniu 8 grudnia 2020 r. podjął uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej uczniów, których prace pisemne I etapu zostały wysoko ocenione. Przygotowanie pracy polegało na samodzielnym wykonaniu opracowania w oparciu o studium literatury i materiałów źródłowych oraz własne obserwacje i pomiary przeprowadzone w terenie.

Zachowując wieloletnią geograficzną tradycję I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w zwodach okręgowych reprezentować będą: Wiktoria Piotrowska (klasa 2pol), Adrian Nalepa (2pol) i Piotr Szarszewski (3pol). Wiktoria przygotowała pracę pt. „Rowerowa wycieczka krajoznawcza po zachodniej Kotlinie Toruńskiej”, a Adrian projekt wycieczki pt. „Rowerowa wycieczka krajoznawcza po Wysoczyźnie Krajeńskiej”. Natomiast Piotr opracował temat z zakresu geografii fizycznej pt. „Fizycznogeograficzna charakterystyka antropogenicznego zbiornika wodnego w Piechcinie”.

Etap okręgowy odbędzie się w lutym 2021 roku, tradycyjne na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do zawodów olimpijskich uczennicę i uczniów przygotował nauczyciel geografii Andrzej Kinderman.

Wiktorii, Adrianowi i Piotrowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach zmagań olimpijskich.