Wirtualny Escape Room w I LO im. B. Krzywoustego w Nakle

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki w poniedziałek, 22 marca 2021 roku już po raz trzeci odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Celem wydarzenia jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Jako, że w I LO im. B. Krzywoustego w Nakle cyfrowe narzędzia są stosowane na co dzień, postanowiliśmy odpowiedzieć na apel zorganizowania DNTE w naszej szkole. W bieżącym roku możliwa była organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i metod pracy na odległość, działań stacjonarnych lub połączenie obu tych form. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne wybrany został wariant pierwszy. Dzień Nowych Technologii w Edukacji przenieśliśmy całkowicie do wirtualnej rzeczywistości – naszym środkiem komunikacji stał się komunikator Zoom oraz dziennik elektroniczny.

Z okazji DNTE uczniowie I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią zostali zaproszeni do sprawdzenia swojej wiedzy w wirtualnym pokoju zagadek (Escape Room). ER został przygotowany zgodnie z metodologią nauczania przedmiotowo-językowego tj. CLIL (Content and Language Integration Learning). Pokój Zagadek został opracowany na platformie genial.ly, w całości w języku angielskim. Tematyka ER to – Ekologia/Dzień Wody /Środowisko przyrodnicze. Młodzież rozwiązywała zadania podczas lekcji angielskiego lub sama – po uprzednim otrzymaniu dostępu do pokoju zagadek. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczestnicy otrzymywali kod cyfrowy, który uprawniał ich do opuszczenia wirtualnego ER. Ponadto, w ostatnim pokoju ukryte było tajemnicze hasło, które należało przesłać na adres nauczyciela. W ten sposób zweryfikowane zostały osoby, którym udało się opuścić pokój zagadek i wyłoniono najszybszych graczy.

Dla chętnych uczniów, którzy podjęli wyzwanie i je ukończyli planujemy zorganizować pokaz pilotażu multikopterami (w sezonie wiosenno-letnim, jeżeli pozwolą na to warunki sanitarno-epidemiologiczne).

Kolejną aktywnością z okazji DNTE było przeprowadzenie szeroko zakrojonego badania na temat stosowanych w I LO narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na początku wśród uczniów wybranych klas przeprowadzono krótką ankietę (używając narzędzia AnswerGarden) w postaci chmury wyrazów Młodzież została poproszona o podanie swoich ulubionych narzędzi cyfrowych wykorzystywanych na lekcjach. Odpowiedzi były zróżnicowane – począwszy od prezentacji multimedialnych po znane platformy jak Kahoot czy Quizizz. Następnie, po wybraniu siedmiu najbardziej popularnych i używanych w naszej szkole narzędzi TIK przeprowadzono kolejne badanie. Jego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie – które technologie są najbardziej lubiane przez młodzież naszego liceum. Do badania wykorzystany został program Mentimeter. Jest to narzędzie pozwalające na tworzenie interaktywnych prezentacji, umożliwiających natychmiastową reakcję słuchacza – wyniki od razu wyświetlane są na ekranie. Użycie Mentimeter uzmysłowiło nam wszystkim, jak szybko współcześnie można uzyskać informację zwrotną, oszczędzając przy tym zarówno czas, jak i papier. Ponad 100 uczniów I LO wzięło udział w głosowaniu. Na bazie dostarczonych przez nich informacji możemy lepiej planować nasze kolejne lekcje, używając tych narzędzi, które najbardziej przemawiają do odbiorców.

Podsumowując DNTE w I LO w Nakle można stwierdzić, iż narzędzia cyfrowe stanowią nieocenioną pomoc podczas lekcji, szczególnie zdalnych. Mają one wiele zalet:

– pozwalają zaangażować cały zespół klasowy, jak i umożliwiają pracę w grupach

– są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej młodzieży

– pobudzają wyobraźnię i kreatywność.

– przełamują rutynę i monotonię lekcji

Nade wszystko jednak, narzędzia TIK aktywizują uczniów, zwiększają ich motywację oraz zainteresowanie nauką, tym samym stosowanie ich wpisuje się w priorytety, które w codziennej pracy dydaktycznej realizuje I LO w Nakle.