WOLONTARIUSZ ROKU POWIATU NAKIELSKIEGO 2018

11 grudnia w Nakielskim Ośrodku Kultury podsumowano IX edycję  konkursu „Wolontariusz Roku Powiatu Nakielskiego 2018”.

Uroczystość rozpoczął Starosta Nakielski, który w swoim przemówieniu podkreślił ważną rolę, jaką pełnią wolontariusze w życiu społecznym. Następnie publiczność obejrzała program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle oraz ucznia  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica.

Najważniejszym punktem uroczystości było podsumowanie IX edycji konkursu „Wolontariusz Roku Powiatu Nakielskiego”. Wyróżnione osoby i ich działalność były kolejno przedstawiane, a sylwetki wolontariuszy zostały przybliżone widowni za pomocą prezentacji multimedialnych. Następnie Starosta Nakielski Tadeusz Sobol oraz wiceprezes fundacji „Salus Homini” Bogumiła Krzemińska wręczyli laureatom konkursu statuetki oraz pamiątkowe adresy i albumy.

Tytułem „Wolontariusz Roku Powiatu Nakielskiego 2018” wyróżniono czternaście osób, w tym osiem uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego. Są to:

Katarzyna Piasecka – kl. III oa
Joanna Podemska – kl. III med.
Wiktoria Boinska – kl. III med.
Julia Hamerska – kl. III med.
Jagoda Bugaj  – kl. III med.
Marta Wegner – kl. III med.
Sonia Żelichowska – kl. III med.
Martyna Nowak – kl. III med.

Wyróżnione uczennice wśród różnych form działalności na rzecz innych, takich jak organizacja i udział   w akcjach charytatywnych, honorowe krwiodawstwo, działania w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Harcerstwa Polskiego, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przede wszystkim zaangażowały się w pomoc w terapii dzieci autystycznych prowadzonej w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią. Pracowały z dziećmi przez 1– 2 godziny w każdym tygodniu w okresie nauki w liceum.

Renata Woźny – opiekun szkolnego wolontariatu I LO