Wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Krzywoustego

Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią została beneficjentem drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Ten największy program wzmacniający czytelnictwo oraz wspierający modernizację bibliotek w Polsce jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a operatorami programu są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Narodowe Centrum Kultury.

Kwota dofinansowania, którą nasza szkoła otrzymała, wyniosła 15.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane w głównej mierze na zakup książek. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup elementów wyposażenia biblioteki i promocję czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły. Lista propozycji zakupów książkowych została przygotowana w dużej mierze na podstawie propozycji uczniów i zaakceptowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Dzięki wsparciu otrzymanemu z programu NPRCZ biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle wzbogaci swój księgozbiór o kilkaset tytułów książek. Tym samym uczniowie będą mieli dostęp do nowości wydawniczych, co w połączeniu z działaniami promującymi czytelnictwo z pewnością wpłynie na wzrost czytelnictwa wśród młodzieży.