Wyjazd studyjny klasy angielsko-geograficznej do KP ODR w Minikowie

Skuteczną formą łączenia teorii z praktyką są wyjazdy studyjne poszerzające wiedzę i stanowiące ważny element kształcenia, w tym kształcenia  geograficznego.

Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie obejmowała problematykę z zakresu ochrony środowiska. W piątek 10 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 1 angielsko-geograficznej zainteresowani geografią zapoznali się z prezentacją  popartą doświadczeniem zawodowym pani Agnieszki Dobosz-Idzik – kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska. Młodzież poznała cechy obszaru Natura 2000, rezerwaty przyrody – „Las Minikowski” i „Hedera” oraz funkcję ornitologiczną Stawu Kardynalskiego w Ślesinie. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali oddziaływa na lokalne środowisko przyrodnicze oraz zdrowie człowieka roślin inwazyjnych np. Barszczu Sosnowskiego. Dodatkowo poznali awifaunę Doliny Środkowej Noteci.

Uczniowie klasy 1ag do Minikowa udali się pod opieką wychowawczyni Beaty Tomaszewskiej i nauczyciela geografii Andrzeja Kindermana.

Poszerzenie wiedzy geograficznej i z zakresu ochrony środowiska mogło odbyć się dzięki realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Holistyczne podejście do geografii w Krzywoustym” finansowanego przez organ prowadzący – Powiat Nakielski przy współudziale innego projektu – „Moje Liceum”.