WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W KRZYWOUSTYM !!!

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią prowadzi długoletnią współpracę międzynarodową ze szkołami europejskimi. Umożliwia to  młodzieży poszerzanie jej horyzontów i przygotowuje uczniów do uczestnictwa we współczesnej rzeczywistości świata będącego globalną wioską. Jest to zawsze doskonała okazja do sprawdzenia umiejętności językowych w praktyce

KRZYWOUSTY jest prekursorem wymiany międzynarodowej na powiatowym rynku edukacyjnym. Efekty podjętych działań w 1999 roku są trwałe do dziś, przynoszą wymierne efekty i inspirująco wpływają na teraźniejsze oblicze edukacyjne szkoły.

Współpraca z PENTA college CSG Jacob van Liesveldt w Hellevoetsluis (Holandia) trwa nieprzerwanie od 1999r. Do 2009 roku zrealizowano wspólnie 4 trzyletnie projekty z wieloma szkołami w Europie / Holandia, Austria, Czechy/: European Magazine (1999-2002), Portal Internetowy Ideafactry4u i Biuletyn Wideospotkań (2002-2005), Europe Connected (2006-2009), Distinguishing Cultures Connect (2009-2012). Dynamiczna wymiana była możliwa dzięki pozyskaniu środków europejskich.

Po 2013 roku kontynuujemy współpracę międzynarodową z PENTA college CSG Jacob van Liesveldt w Hellevoetsluis. Ma ona charakter dwustronny.   Współpraca zaowocował podpisaniem umowy partnerskiej między szkołami i kolejno zrealizowanymi projektami połączonymi z  wymianą młodzieży: „Let’s go” (2013), „Let’s go over the bridge” (2014), „Let’s Go Royal (2015), „Let’s Go Folk” (2016), „Let’s Go and Show Pride” (2017), „Stone” (2014-2016) Lets Go Exploring ( od 2017 roku )

Każdego roku koordynatorzy wypracowują nowy temat przewodni, który jest realizowany w formie kilkumiesięcznego projektu. Młodzież biorąca udział w projektach realizuje 5 zadań, których efekty zostają umieszczone na Europejskiej Platformie Edukacyjnej eTwinning, kontaktując się za pośrednictwem środków komunikacji internetowej. Poza tym, odbywają się cykliczne wizyty studyjne do obu krajów, co pozwala uczniom na bezpośredni kontakt z nową kulturą i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Zrealizowane w tym programie projekty przynoszą wymierne korzyści uczestnikom i obu szkołom, a jednocześnie regionom. Europejska Platforma Edukacyjna eTwinning wyróżniła projekt ‘Let’s go over the bridge’ tytułem Project In the Spotlight w lipcu 2014r. Powiat Nakielski zainspirowany długoletnią współpracą szkół zorganizował dla swoich mieszkańców festyn „Bliżej Holandii” we wrześniu 2016r., w trakcie którego odbyła się premierowa prezentacja gry planszowej „Let’s Go Folk”, wspaniałego efektu współpracy obu szkół w projekcie o tej samej nazwie. Na marzec 2020 roku planowany był wyjazd studyjny ponad 50-cio osobowej grupy licealnej do Holandii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie został on ostatecznie odwołany. Współpraca między I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią a PENTA college CSG Jacob van Liesveldt w Hellevoetsluis będzie kontynuowana od 2021 roku.