Wymiana polsko-niemiecka w Krzywoustym

Od 25 do 29 września 2023 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego odbyła się w ramach umowy partnerskiej wymiana polsko-niemiecka z Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda. W programie wzięło udział 30 uczniów z Polski i Niemiec. Tematem tegorocznej wymiany była międzynarodowa współpraca „Razem dokonamy więcej” – „Zusammen schaffen wir mehr”.

Wspólnie spędzony czas był okazją do nauki języka obcego, pokonywania barier językowych, przełamywania stereotypów, a także do doskonalenia umiejętności interpersonalnych w międzynarodowej grupie rówieśniczej. Podczas trwania wymiany uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych takich jak zumba, siatkówka, które poprowadziła pani Monika Sobczak, nauczycielka wychowania fizycznego w I LO. Kolejną atrakcją były warsztaty muzyczne, które przygotował pan Michał Gacka, nauczyciel muzyki w naszym liceum.

Podczas pobytu gości z Niemiec nie zabrakło również czasu na zwiedzanie naszego pięknego kraju. Uczniowie zwiedzili Toruń oraz Bydgoszcz. W Toruniu uczestnicy projektu wzięli udział w grze miejskiej. Była to doskonała okazja do dobrej zabawy, integracji grupy oraz poznania grodu Mikołaja Kopernika w niestandardowy sposób. W Bydgoszczy czekała na uczestników zabawa w „escape room”. Była to rozrywka wymagająca pracy zespołowej i umiejętności działania pod presją czasu. Zarówno gra miejska, jak i zabawa w escape room pomogły zrealizować założone w projekcie cele: integracja grupy oraz doskonalenie współpracy.

Podsumowaniem projektu była ewaluacja oraz prezentacja filmów przygotowanych przez młodzież, które przedstawiały wspólnie spędzony czas i realizację zadań.

Dyrekcja I LO pani Aleksandra Białka oraz koordynatorki wymiany pani Katarzyna Łapińska i pani Katarzyna Pawlak-Marosz serdecznie dziękują rodzicom, którzy przyjęli gości z Niemiec, za poświęcony czas i zaangażowanie w realizację wymiany.

Dziękujemy Powiatowi Nakielskiemu oraz Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży z siedzibą w Warszawie za wsparcie finansowe, bez którego zrealizowanie projektu nie byłoby możliwe.

Podziękowania składamy również pani Rozalii Wencel, radnej Powiatu Nakielskiego za nieocenioną pomoc w realizacji programu.