WYNIKI MATUR 2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

K R Z Y W O U S T Y  zdał świetnie egzamin maturalny 2021 !!!

W dniu 5 lipca 2021 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła wyniki MATURY 2021. Każdego roku maturzyści i nauczyciele oczekują wyników matur z wielką uwagą. Dla uczniów jest to przepustka na wymarzone studia a dla nauczycieli i szkół jest to zawsze sprawdzian jakości kształcenia oraz podjętych działań dydaktycznych. Matura od 2005 roku ma charakter zewnętrzny – oznacza to, że wszyscy uczniowie piszą te same zadania i są one sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych, powołanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W naszym przypadku sprawdzaniem egzaminów maturalnych kieruje Okręgowa komisje egzaminacyjna w Gdańsku.

Wyniki maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią przedstawiają się następująco:

  • Liczba maturzystów przystępujących do egzaminu – 132 osoby
  • Zdawalność egzaminu w KRZYWOUSTYM – 89 %
  • Zdawalność egzaminy z przedmiotów obowiązkowych w KRZYWOUSTYM:

– język polski – 97 %

– matematyka – 91 %

– język angielski – 100 %

– język niemiecki – 100 %