WYSOKA LOKATA JUSTYNY TALARCZYK W LIDZE STAROŻYTNICZEJ

Dnia 26 maja w Collegium Maius UMK w Toruniu odbył się finał XI edycji Ligi Starożytniczej.

Uczennica klasy II politechnicznej Justyna Talarczyk zajęła zaszczytne 6 miejsce na ponad 200 uczestników z województwa kujawsko – pomorskiego.

Wykłady odbywały się na Wydziale Historycznym co miesiąc przez cały rok szkolny. Przedsięwzięcie ma formułę konkursu z wiedzy o dorobku antycznym. Tematyka zajęć była niezwykle urozmaicona i obejmowała literaturę starożytną, sztukę, muzykę, mitologię, filozofię, historię i jej wpływ na kulturę europejska. Spotkania prowadzili naukowcy z wielu uczelni, np. UMK, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z I LO brało udział 20 uczniów z klasy I praw, II praw, III praw, I polit., II polit., I med., I ang. Z roku na rok wzrasta popularność i atrakcyjność Ligi wśród uczniów Krzywoustego. Chętnie angażują się w nią uczniowie większości klas bez względu na profil.

W ten sposób rozbudzają swoje zainteresowania humanistyczne i kształtują świadomość wspólnej tradycji europejskiej. Najlepszy wynik po raz drugi osiągnęła Justyna Talarczyk nagrodzona pamiątkowym dyplomem i nagrodami rzeczowymi. Pozostali otrzymali dyplomy za aktywny udział w Lidze.

Gratulujemy wszystkim niezwykle wytrwałym licealistom.