XI Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny

23 kwietnia 2018 roku w sali hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż z okazji XI Międzyszkolnego Konkursu Profilaktycznego „Nałogi – droga donikąd”.

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. „Dzieci Potulic”  w Potulicach i Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią.

Główny cel współzawodnictwa to uwrażliwienie młodych ludzi na problem uzależnień, skłonienie do refleksji nad konsekwencjami sięgania po używki, promowanie profilaktycznych zachowań wśród młodzieży.

Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania lub wiersza,  albo wykonanie pracy plastycznej na temat uzależnień.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: praca plastyczna (technika dowolna) i literacka (napisanie opowiadania lub wiersza). Jury oceniało wartość literacką lub plastyczną, innowacyjność przedstawionych działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz walory edukacyjne pracy.

Komisja w składzie: Piotr Rugowski – Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle; Zofia Wrzeszcz – funkcjonariusz zespołu ds. prewencji kryminalnej w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle; Zbigniew Wilczak – dzielnicowy rejonu Potulice; Katarzyna Dombrowska – pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle; Dorota Lemke, Małgorzta Marszałek, Renata Przygoda, Magdalena Balcer – nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach nagrodziła prace literackie – opowiadania i wiersze oraz plastyczne.

 

Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

II miejsce w kategorii praca plastyczna zajęła Maria Brycka – kl.II medyczna

II miejsce w kategorii praca literacka  zajęła Martyna Nowak – kl.II medyczna

 

Opiekun

Renata Woźny – pedagog szkolny