XVII AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

15 marca 2017r. w  naszym liceum odbyła się XVII  akcja honorowego krwiodawstwa z udziałem uczniów i nauczycieli. Uczestniczyło w niej 21 pełnoletnich osób, od których pobrano łącznie ok. 7 litrów krwi. Mimo dużego zainteresowania, nie wszyscy chętni mogli oddać krew, ponieważ wcześniej brali udział  w innych akcjach organizowanych na terenie Nakła, a częstotliwość oddawania tego cennego daru jest ograniczona określonym odstępem czasu miedzy kolejnymi pobraniami.

Krew to bezcenny lek, którego mimo postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale też osobom cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji  lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, ratuje życie i zdrowie.

Akcję honorowego krwiodawstwa przeprowadziła ekipa wyjazdowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  z Bydgoszczy.