Zajęcia na strzelnicy

Kolejna klasa pierwsza I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego wybrała się na strzelnicę do Szubina. Klasa I humanistyczna w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa wzięła udział w zajęciach zorganizowanych na strzelnicy w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. Wcześniej uczestniczyli również w tych zajęciach uczniowie z klasy I matematyczno-informatycznej oraz I angielsko-geograficznej. Wszyscy ci uczniowie zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi na strzelnicy, poznali postawę strzelecką i mieli okazję postrzelać pod okiem instruktora.

Dziękujemy Dyrekcji ZS w Szubinie za udostępnienie strzelnicy, a panu Piotrowi Jamrógowi za zaangażowanie i cenną lekcję dla naszych uczniów.

Magdalena Dec