ZAJĘCIA Z WIEDZY PRAWNEJ W KLASIE II I III PRAWNICZEJ

Uczniowie klasy II prawniczej w ramach realizacji wiedzy prawnej 7 grudnia uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Nakle Panem Bartoszem Łapińskim.

Prezes zapoznał uczniów z funkcjonowaniem sądów powszechnych, a w szczególności sadów rejonowych. Na przykładzie nakielskiego sądu omówił poszczególne wydziały i ich zakres działania. Uświadomił młodzieży złożoność działań pracowników sądu i odpowiedzialność sędziego w orzekaniu procesowym.

Natomiast uczniowie klasy III prawniczej w październiku i listopadzie brali udział w rozprawach z zakresu prawa karnego. Jedna z nich dotyczyła prawa łowieckiego i była niezwykle interesująca nie tylko ze względu na tematykę, ale i przebieg procesu.

Uczniowie klas prawniczych w sposób aktywny mają okazję podnosić poziom swojej wiedzy prawnej.