ZAWODY OKRĘGOWE XXXV OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

W dniach 19-20 stycznia odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Języka Łacińskiego na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu. Uczestniczyła w nich Natalia Wiankowska z klasy III pr, która w części pisemnej dokonała przekładu tekstu Apulejusza na język polski i rozwiązała test leksykalno-gramatyczny. Wykazała się dobrymi umiejętnościami translatorskimi i wiedzą z zakresu feksji i składni języka łacińskiego. Natalia znalazła się w gronie uczniów najlepszych liceów województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Osiągnięta punktacja po etapie pisemnym nie pozwoliła jej jednak do części ustnej olimpiady. Warto zauważyć, że uczennica angażuje się również w inne olimpiady i przygotowuje się ponadto do Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym, w której niewątpliwie wykorzysta zdobytą już wcześniej wiedzę i doświadczenie.

p1220324 p1220318 p1220321