Zawody szkolne LXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

25 listopada w I LO odbyły się eliminacje szkolne LXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Do zawodów I stopnia przystąpiło 12 uczniów z klasy III mh, III ag i IV mh. Program olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych: stałego, który obejmuje przemiany społeczno-gospodarcze i mechanizmy życia politycznego w Polsce i na świecie, oraz bloku zmiennego dotyczącego wyborów w państwie współczesnym. Zawody I etapu polegają na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową WOS w zakresie rozszerzonym i historii i teraźniejszości. Wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodników co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Życzymy powodzenia w zmaganiach olimpijskich.