Znamy najlepsze licea ogólnokształcące w Polsce.I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią z Brązową Odznaką Perspektywy 2023.

Tytuł i miejsce w rankingu jest odzwierciedleniem jakości pracy dydaktycznej szkoły. Kapituła corocznego konkursu dokonuje obiektywnej oceny szkół na podstawie porównywalnych kryteriów. Uwzględniają one dwa zasadnicze elementy pracy każdej szkoły: wyniki egzaminów maturalnych placówki oraz osiągnięcia uczniów w rywalizacji olimpijskiej.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią od wielu lat jest laureatem rankingu. To nasze trwałe miejsce, ale i zobowiązanie do rzetelnej i wytrwałej pracy.
W tym roku, kolejny już raz, jesteśmy jedyną szkołą uhonorowaną wyróżnieniem z terenu Powiatu Nakielskiego.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum – szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

I LO jest dumne z sukcesu. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, zaangażowanych rodziców, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

 

„Zwycięstwa nigdy nie odnosi się samemu. Trzeba stworzyć grupę ludzi, którzy w myśl wspólnej wizji odniosą swój osobisty sukces”