Aktualności BIP

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie-nabór na wolne stanowisko pracy- księgowa

Oświadczenie

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Na podstawie art. 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późń. zm.)  publikuję jako kierownik jednostki sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Dokumenty bilansowe za 2023 rok.

Bilans, Rachunek zysków, Zestawienie 2022

Bilans2021

http://www.krzywousty.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Bilans.pdf

http://www.krzywousty.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Rachunek-zyskow-i-strat.pdf

http://www.krzywousty.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf