Dokumenty szkoły

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

Załącznik nr 1 : Szkolny Program Wychowawczy

Załącznik nr 2 : Szkolny Program Profilaktyki

Załącznik nr 3 :

Szkolne Plany Nauczania 2014 – 2017

Szkolne Plany Nauczania 2015 – 2018

Szkolne Plany Nauczania 2016 – 2019

Załącznik nr 4 : Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 5 :  Regulamin Wycieczek i Wyjazdów

Załącznik nr 6 : Procedury Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych

Załącznik nr 7 : Wzór usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole