klasa biologiczno – chemiczna

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

OGÓLNY OPIS

Klasa ta adresowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne.

Uczeń będzie miał możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy czy Instytut Biologii Eksperymentalnej UKW w Bydgoszczy.

W ramach edukacji chemicznej odwiedzamy zakłady pracy takie jak: Prolab – produkujący leki w Paterku czy hutę szkła w Turze. Dużym powodzeniem u uczniów tej klasy cieszą się wyjazdy na zajęcia organizowane z okazji Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu, podczas których bierzemy udział w zajęciach laboratoryjnych z biochemii, genetyki, pokazach chemicznych czy zwiedzamy prawdziwą salę operacyjną. Profil biologioczno – chemiczny daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej. Uczniowie w tej klasie mogą realizować również swoje pasje w ramach wolontariatu i akcji honorowego krwiodawstwa.  

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski: klasa I –  3 godziny , klasa II –  3 godziny ,  klasa III  – 3 godziny, klasa IV – 3 godziny

Język niemiecki: klasa I- 2 godziny , klasa II – 2 godziny , klasa III – 2  godziny, klasa IV – 2 godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OD KLASY I:

Biologia – klasa I – 3 godziny, klasa II – 4 godziny, klasa III – 6 godzin, klasa IV – 3 godziny

Chemia – klasa I – 3 godziny, klasa II – 5 godzin, klasa III – 3 godziny, klasa IV – 3 godziny

FAKULTET DO WYBORU PO TRZECIEJ KLASIE

Jeden przedmiot do wyboru spośród : język angielski, język niemiecki, geografia, historia, fizyka, matematyka, informatyka, WOS.

Wymiar godzin: klasa IV – 3 godziny tygodniowo

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in. na następujących kierunkach: medycyna,

stomatologia,

farmacja,

biotechnologia,

analityka medyczna,

kosmetologia,

pielęgniarstwo,

fizjoterapia,

dietetyka,

biologia,

chemia,

ochrona środowiska,

zootechnika,

weterynaria,

ratownictwo medyczne,

psychologia.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.