Samorząd Uczniowski

Tymoteusz Sobczak – Przewodniczący (kl. 3 matematyczno – humanistyczna)

Julia Sudoł – Zastępca Przewodniczącego (kl. 4 angielsko-geograficzna)

Urszula Dąbrowska – Rzecznik Praw Ucznia (kl. 3 angielsko-geograficzna)

Agnieszka Bala – Sekretarz (kl. 3 matematyczno-humanistyczna)


OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO – Romana Jelińska, Katarzyna Łapińska, ks. Igor Wichrowski


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Wykaz imprez szkolnych w roku 2022/2023

1 angielsko-geograficzna A – Andrzejki

1 angielsko-geograficzna B – Dzień Mężczyzny

1 biologiczno-chemiczna A – Święto Niepodległości

1 biologiczno-chemiczna B – Walentynki

1 humanistyczna – Tematyczna (Lata ’80, ’90)

1 matematyczno – informatyczna – Jasełka


2 angielsko-geograficzna – Tematyczna (W świecie bajek i baśni)

2 biologiczno-chemiczna – Karnawał

2 matematyczno-informatyczna – Dzień Patrona, Dzień sportu

2 humanistyczna – Dzień Kobiet


3 angielsko-geograficzna – Dzień Ziemi

3 matematyczno-humanistyczna – Święto Edukacji Narodowej

3 biologiczno-chemiczna – Święto Konstytucji 3 maja

                                                                                                           Samorząd Uczniowski