Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCY  – Filip Staniszewski

ZASTĘPCA – Anna Domańska

SEKRETARZ – Artur Faltyński

RZECZNIK PRAW UCZNIA – Julia Obremska


OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO – Romana Jelińska


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Wykaz imprez szkolnych w roku 2018/2019

Dzień Edukacji Narodowej – klasa II medyczna

Dzień Patrona – klasa II politechniczno – angielska

Święto Niepodległości – klasa I medyczna

Andrzejki – klasa I politechniczna

Boże Narodzenie – klasa I angielska

Walentynki – klasa II politechniczna

Dzień Ziemi – klasa I prawnicza

Święto Konstytucji 3 Maja – klasa II prawnicza

                                                                                                           Samorząd Uczniowski