Harmonogram

Harmonogram matury 2022 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku.

 


INDYWIDUALNY HARMONOGRAM UCZNIÓW –  MATURA 2022 r.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH –  MATURA 2022 r.


ROZKŁAD EGZAMINÓW  NAUCZYCIELI –  MATURA 2022 r.