Harmonogram

Harmonogram matury 2021 – AKTUALIZACJA – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku.

 


INDYWIDUALNY HARMONOGRAM UCZNIÓW –  MATURA 2021 r.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH –  MATURA 2021 r.


ROZKŁAD EGZAMINÓW  NAUCZYCIELI –  MATURA 2021 r.