Harmonogram

Harmonogram matury 2022 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku.

 


HARMONOGRAM DLA UCZNIÓW –  MATURA 2022 r.

4.05.22 – 9:00 – język polski poziom podstawowy

5.05.22 – 9:00 – matematyka poziom podstawowy

6.05.22 – 9:00 – j. angielski poziom podstawowy

6.05.22 – 14:00- j. niemiecki poziom podstawowy

9.05.22 – 9:00 – j. angielski poziom rozszerzony

10.05.22 – 9:00 – j. polski poziom rozszerzony

11.05.22 – 9:00 – matematyka poziom rozszerzony

12.05.22 – 9:00 – biologia poziom rozszerzony

13.05.22 – 9:00 – wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

13.05.22 – 14:00 – j. niemiecki poziom rozszerzony

16.05.22 – 9:00 – chemia poziom rozszerzony

17.05.22 – 9:00 – historia poziom rozszerzony

18.05.22 – 9:00- geografia poziom rozszerzony

19.05.22 – 9:00 – fizyka poziom rozszerzony


HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH –  MATURA 2022 r.

Skład Zespołów Nadzorujących – 4 – 6.05.22 r.

Skład Zespołów Nadzorujących – 9 – 13.05.22 r.

Skład Zespołów Nadzorujących – 16 – 20.05.22 r.


ROZKŁAD EGZAMINÓW  NAUCZYCIELI –  MATURA 2022 r.

Harmonogram matury dla nauczycieli I LO – 4 – 6.05.22 r.

Harmonogram matury dla nauczycieli I LO – 9 – 13.05.22 r.

Harmonogram matury dla nauczycieli I LO – 16 – 20.05.22 r.