Harmonogram

Harmonogram matury 2019 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.


INDYWIDUALNY HARMONOGRAM UCZNIÓW –  MATURA 2019 r.

ROZKŁAD EGZAMINÓW  NAUCZYCIELI –  MATURA 2019 r.