Harmonogram

Harmonogram matury 2023 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku.


Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

 

 


Listy zdających egzaminy pisemne w salach – Formuła 2023

Język polski PP -2023

Język polski PR – 2023

Matematyka PP – 2023

Matematyka PR – 2013

J. angielski PP – 2023

J. angielski PR – 2023

J. niemiecki PP – 2023

J. niemiecki PR -2023

Wiedza o społeczeństwie PR – 2023

Biologia PR – 2023

Chemia PR – 2023

Histroria muzyki PR – 2023

Geografia PR – 2023

Historia PR -2023

Historia sztuki PR – 2023

Informatyka PR – 2023

 

Listy zdających egzaminy pisemne w salach – Formuła 2015

Język polski PP -2015

Język polski PR – 2015

Matematyka PP – 2015

Język angielski PR – 2015

Język niemiecki PP – 2015

Historia – 2015

Chemia – 2015

Biologia – 2015