Harmonogram

Harmonogram matury 2019 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.


INDYWIDUALNY HARMONOGRAM UCZNIÓW –  MATURA 2019 r.

 III politechniczna

III medyczna

III prawnicza

III ogólna – angielska

absolwenci z wcześniejszych lat


HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH –  MATURA 2019 r.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH –  MATURA 2019 r.

JĘZYK POLSKI – 6 maja 2019 r.


MATEMATYKA – 7 maja 2019 r.


JĘZYK ANGIELSKI – 8 maja 2019 r.


MATEMATYKA – 9 maja 2019 r.


BIOLOGIA – 10 maja 2019 r.                                WOS – 10 maja 2019 r.

 


CHEMIA – 13 maja 2019 r.


JĘZYK NIEMIECKI – 14 maja 2019 r.


GEOGRAFIA – 15 maja 2019 r.


FIZYKA – 20 maja 2019 r.                                       HISTORIA – 20 maja 2019 r.


ROZKŁAD EGZAMINÓW  NAUCZYCIELI –  MATURA 2019 r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. B. Krzywoustego

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ im. kmdr. B. Romanowskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. Staszica