Komunikaty CKE i OKE

Dostosowania na maturze 2023 – Komunikat dyrektora CKE z dnia 19 sierpnia 2022 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Przybory na maturze 2023 – Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 r.

Informatyka na maturze 2023 – Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2023r.