Konsultacje dla uczniów i rodziców

K O N S U L T A C J E    N A U C Z Y C I E L S K I E

D L A   U C Z N I Ó W  I  R O D Z I C Ó W

rok szkolny 2019/2020

 

 

NAUCZYCIEL

 

DZIEŃ

 NR SALI

 GODZINY

Adamczewska Joanna wtorek 2 14:15 – 15:15
Andrzejewski Mirosław czwartek 30 14:15 – 15:15
Damazyn Michał czwartek 1 14:15 – 15:15
Damski Janusz poniedziałek sala gimnastyczna 13:30 – 14:30
Darul Paweł środa 20 14:15 – 15:15
Góral Agnieszka czwartek sala gimnastyczna 14:15 – 15:15
Hejza Violetta środa 18 14:15 – 15:15
Janka Maciej czwartek sala gimnastyczna 14:15 – 15:15
Jankowska Beata czwartek 29 14:15 – 15:15
Jelińska Romana czwartek 9 14:15 – 15:15
Kasprzyk Krzysztof czwartek 25 14:15 – 15:15
Kinderman Andrzej środa 11 14:15 – 15:15
Koc Adela środa 3 14:45 – 15:45
Korkosz Zygmunt środa 23 15:05 – 16:05
Krzyżanowska Anita wtorek 35 14:15 – 15:15
Kwadrans-Giminska Kornelia środa 33 13:30 – 14:30
Łapińska Katarzyna czwartek 12 13:30 – 14:30
Łojek Wiesława wtorek 17 14:15 – 15:15
Majcher Lucyna czwartek 28 13:30 – 14:30
Marciniak Anita środa 34 13:30 – 14:30
Mathews Lidia środa 38 14:15 – 15:15
Michalska Agnieszka czwartek 24 14:15 – 15:15
Michalska Justyna środa 31 13:30 – 14:30
Otto Andrzej poniedziałek 4 14:15 – 15:15
Pawlak-Marosz Katarzyna poniedziałek 27 13:30 – 14:30
Rydzyński Bogusław środa sala gimnastyczna 14:15 – 15:15
Stasiewska Kamila poniedziałek 26 14:15 – 15:15
Świder Ilona środa 19 14:15 – 15:15
Tomaszewska Beata środa 20 14:15 – 15:15
Wencel Rozalia wtorek 16 14:15 – 15:15
Wichrowski Igor poniedziałek 1 14:15 – 15:15
Wojciechowska Wiesława wtorek 25 14:15 – 15:15
Wybrańska Aleksandra piątek 38 13:30 – 14:30