Konsultacje dla uczniów i rodziców

K O N S U L T A C J E    N A U C Z Y C I E L S K I E

D L A   U C Z N I Ó W  I  R O D Z I C Ó W

rok szkolny 2020/2021

NAUCZYCIEL

DZIEŃ

NR SALI

 GODZINY

Adamczewska Joanna czwartek 2 15:00 – 16:00
Andrzejewski Mirosław czwartek 39 14:15 – 15:15
Darul Paweł wtorek 20 14:15 – 15:15
Dec Magdalena środa 23 15:00 – 16:00
Góral Agnieszka poniedziałek sala gimnastyczna 13:30 – 14:30
Hejza Violetta środa 18 14:15 – 15:15
Janka Maciej środa sala gimnastyczna 13:30 – 14:30
Jankowska Beata wtorek 29 14:15 – 15:15
Jelińska Romana czwartek 9 13:30 – 14:30
Kasprzyk Krzysztof wtorek 39 14:15 – 15:15
Kinderman Andrzej środa 11 14:15 – 15:15
Koc Adela poniedziałek 3 15:00 – 16:00
Korkosz Zygmunt poniedziałek 23 15:00 – 16:00
Krzyżanowska Anita czwartek 35 13:30 – 14:30
Kwadrans-Giminska Kornelia środa 33 13:30 – 14:30
Łapińska Katarzyna poniedziałek 12 13:30 – 14:30
Łojek Wiesława czwartek 17 13:30 – 14:30
Majcher Lucyna poniedziałek 28 13:30 – 14:30
Marciniak Anita wtorek 34 14:15 – 15:15
Mathews Lidia wtorek 38 13:30 – 14:30
Michalska Agnieszka czwartek 24 14:15 – 15:15
Michalska Justyna czwartek 31 14:15 – 15:15
Otto Andrzej czwartek 4 14:15 – 15:15
Pawlak-Marosz Katarzyna poniedziałek 27 13:30 – 14:30
Rydzyński Bogusław wtorek sala gimnastyczna 14:15 – 15:15
Stasiewska Kamila czwartek 26 14:15 – 15:15
Tomaszewska Beata środa 19 14:15 – 15:15
Wencel Rozalia wtorek 16 14:15 – 15:15
Wichrowski Igor środa 1 15:00 – 16:00
Wojciechowska Wiesława czwartek 25 15:00 – 16:00
Wybrańska Aleksandra piątek 38 13:30 – 14:30
Zdrojewska – Baliniak Ewa poniedziałek 12 14:15 – 15:15