Konsultacje dla uczniów i rodziców

K O N S U L T A C J E    N A U C Z Y C I E L S K I E

D L A   U C Z N I Ó W  I  R O D Z I C Ó W

rok szkolny 2022/2023

NAUCZYCIEL

DZIEŃ GODZINY

NR SALI

Białka Aleksandra

poniedziałek

13.30 – 14.30

20

Michalska Justyna

czwartek

13.20 – 14.20

31

Adamczewska Joanna

środa

15.30 – 16.30

2

Andrzejewski Mirosław

poniedziałek

14.15 – 15.15

24

Balcer Paulina wtorek 14.10 – 15.10 11
Darul Paweł

poniedziałek

14.05 – 15.05

20

Dec Magdalena

środa

14.55 – 15.55

31

Gacka Michał

wtorek

15.00 – 16.00  (co 2 tyg.)

31

Góral Agnieszka

czwartek

14.20 – 15.20

sala gim.

Hejza Violetta

środa

14.10 – 15.10

18

Janka Maciej

poniedziałek

13.15 – 14.15

sala.gim.

Jankowska Beata

środa

14.05 – 15.05

29

Jasińska Wioleta

środa

15.00 – 16.00 (co 2 tyg.)

2

Jelińska Romana

piątek

13.15 – 14.15

9

Karolczak Dariusz

wtorek

14.00 – 15.00 (co 2 tyg.)

sala. gim.

Kasprzyk Krzysztof

wtorek

15.00 – 16.00

39

Kinderman Andrzej

wtorek

13.30 – 14.30

11

Koc Adela

wtorek

14.10 – 15.10

3

Korkosz Zygmunt

wtorek

14.55 – 15.55

23

Krzyżanowska Anita

wtorek

13.20 – 14.20

35

Łapińska Katarzyna

czwartek

13.20 – 14.20

12

Łojek Wiesława

wtorek

14.05 – 15.05

17

Majcher Lucyna

czwartek

14.05 – 15.05

28

Marciniak Anita

środa

14.10 – 15.10

34

Mathews Lidia

środa

13.20 – 14.20

39

Należyty Magdalena

poniedziałek

15.00 – 16.00

36

ks. Napierała Arkadiusz

wtorek

14.10 – 15.10

31

Nowak Monika

piątek

14.10 – 15.10 (co 2 tyg.)

2

Otto Andrzej

wtorek

13.20 – 14.20

4

Pawlak – Marosz Katarzyna

czwartek

12.25 – 13.25

27

Rydzyński Bogusław

poniedziałek

13.20 – 14.20

sala gim.

Skieresz Ewa

środa

13.30 – 14.00

39

Stasiewska Kamila

poniedziałek

14.10 – 15.10

26

Świder Ilona środa 14.10 – 15.10 19
Tomaszewska Beata

środa

14.10 – 15.10

33

Weltrowska Agnieszka środa 13.45 – 14.45

czytelnia

Wencel Rozalia

poniedziałek

13.20 – 14.20

16

Ks. Wichrowski Igor

poniedziałek

14.05 – 15.05

1

Wojciechowska Wiesława

poniedziałek

15.15 – 16.15

25

Woźny Renata

 


Wybrańska Aleksandra

środa

piątek


środa

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00


14.10 – 15.10

36

36


38