Konsultacje dla uczniów i rodziców

K O N S U L T A C J E    N A U C Z Y C I E L S K I E

D L A   U C Z N I Ó W  I  R O D Z I C Ó W

rok szkolny 2023/2024

 

NAUCZYCIEL

DZIEŃ GODZINY

NR SALI

Białka Aleksandra

wtorek

14:10 – 15:10

gab. dyr.

Michalska Justyna

wtorek

13:20 – 14:20

31

Adamczewska Joanna

środa

15:00 – 16:00

2

Andrzejewski Mirosław

środa

15:00 – 16:00

24

Bzdawka Tomasz

czwartek

15:00 – 16:00

30

Darul Paweł

poniedziałek

14:05 – 15:05

20

Dec Magdalena

czwartek

15:00 – 16:00

39

Dygulski Andrzej

czwartek

15:00 – 16:00

35

Gacka Michał
Góral Agnieszka

poniedziałek

15:00 – 16:00

sala gim.

Hejza Violetta

wtorek

14:10 – 15:10

18

Janka Maciej

wtorek

13:20 – 14:20

sala gim.

Jankowska Beata

czwartek

14:10 – 15:10

29

Jankowski Przemysław

piątek

14:10 – 15:10

sala gim.

Jelińska Romana

czwartek

13:15 – 14:15

9

Kasprzyk Krzysztof

poniedziałek

14:00 – 15:00

30

Kinderman Andrzej

czwartek

13:20 – 14:20

11

Koc Adela

środa

14:00 – 15:00

3

Krzyżanowska Anita

poniedziałek

13:20 – 14:20

28

Łapińska Katarzyna

środa

15:00 – 16:00

12

Łojek Wiesława

poniedziałek

13:20 – 14:20

17

Marciniak Anita

poniedziałek

14:05 – 15:05

34

Mathews Lidia

wtorek

14:10 – 15:10

38

Misterkiewicz Justyna

piątek

12:30 – 13:30

31

Należyty Magdalena

wtorek

15:00 – 16:00

37

ks. Napierała Arkadiusz

piątek

13:20 – 14:20 (co 2 tyg.)

1

Nowak Monika piątek 15:00 – 16:00 2
Otto Andrzej

wtorek

13:20 – 14:20

4

Palka Joanna

środa

14:10 – 15:10

16

Pawlak – Marosz Katarzyna

poniedziałek

13:20 – 14:20

27

Podraza Kamila

czwartek

14:05 – 15:05

19

Rydzyński Bogusław

środa

14:15 – 15:15

sala gim.

Skieresz Ewa

piątek

15:00 – 16:00 (co 2 tyg.)

18

Sobczak Monika

poniedziałek

14:05 – 15:05

sala gim.

Stasiewska Kamila

poniedziałek

15:00 – 16:00

26

Ks. Straub Wiesław

poniedziałek

12:30 – 13:30

1

Świder Ilona

poniedziałek

13:15 – 14:15

16

Tomaszewska Beata

czwartek 13:15 – 14:15

33

Weltrowska Agnieszka

środa

13:45 – 14:45

czytelnia

Ks. Wnuk Radosław

czwartek i piątek

7:30 – 8:00

1

Woźny Renata

środa i piątek

7:30 – 8:00

36

Wojciechowska Wiesława

środa

15:00 – 16:00

25

Wybrańska Aleksandra

środa

15:00 – 16:00

38

Żydek Krystian

poniedziałek

14:05 – 15:05 (co 2 tyg.)

11