O internacie

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego prowadzi internat koedukacyjny. Placówka opiekuńczo-wychowawcza podlega organizacyjnie Dyrektorowi Szkoły. Kadrę pedagogiczną Internatu stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym i dodatkowymi specjalnościami zawodowymi.

Internat prowadzi działalność w dni zajęć szkolnych, zgodnie z organizacją obowiązującą w I LO.

Celem działalności internatu jest zapewnienie uczącej się młodzieży opieki wychowawczej i kształtowanie jej rozwoju, ścisłej współpracy z rodzicami, szkołami macierzystymi oraz placówkami i instytucjami, których celem jest wszechstronna pomoc dla młodzieży. Działalność wychowawcza internatu ukierunkowana jest na kształtowaniu postaw jego mieszkańców, pozwalających na właściwe przygotowanie do przyszłego samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i gospodarczym.