klasa humanistyczna

KLASA HUMANISTYCZNA

 

OGÓLNY OPIS

Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi.  Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia  edukacji z zakresu języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Typowe zajęcia szkolne są w tym przypadku poszerzane o wyjazdy na wykłady na UMK w Toruniu i UKW w Bydgoszczy. Nasi uczniowie realizujący rozszerzoną naukę przedmiotów humanistycznych uczestniczą również w wyjazdach do teatru, kina czy aktywnie realizują zainteresowania dziennikarskie. To z tego profilu rekrutują się nasi ostatni olimpijczycy z historii  i języka polskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski: klasa I –  3 godziny , klasa II –  3 godziny ,  klasa III  – 3 godziny, klasa IV – 3 godziny

Język niemiecki: klasa I – 2 godziny , klasa II – 2 godziny , klasa III – 2  godziny, klasa IV – 2 godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język polski – klasa I –  6 godzin , klasa II –  7 godzin ,  klasa III  – 7 godzin, klasa IV – 7 godzin

WOS – klasa I –  2 godziny , klasa II –  2 godziny ,  klasa III  – 4 godziny, klasa IV – 3 godziny

FAKULTET DO WYBORU PO TRZECIEJ KLASIE

Jeden przedmiot do wyboru spośród : język angielski, język niemiecki, geografia, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka.

Wymiar godzin: klasa IV – 3 godziny tygodniowo.

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Możliwości przyszłego kształcenia:

filologia polska,

filologia klasyczna,

historia sztuki i ochrona dóbr kultury,

dziennikarstwo i public relations,

kulturoznawstwo,

filmoznawstwo,

teatrologia,

prawo,

historia,

politologia,

stosunki międzynarodowe,

psychologia,

socjologia.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.