Regulaminy biblioteki

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:
 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • inni pracownicy szkoły,
 • rodzice
 1. Biblioteka zapewnia uczniom:
 • pomoc w doborze odpowiednich książek do realizacji podstawy programowej,w tym lektur do języka polskiego,
 • pomoc w wyszukiwaniu i zdobywaniu książek do konkursów i olimpiad przedmiotowych ,
 • możliwość wypożyczania nowości wydawniczych, encyklopedii, słowników, książek popularno-naukowych,
 • możliwość korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (na zasadach określonych w regulaminie ICIM).
 1. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki, która jest aktualnie wypożyczona.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 3 miesięcy (2 lektury, 3 inne).
 3. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek.
 1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
 2. Tydzień przed zakończeniem każdego roku szkolnego czytelnicy są zobowiązani do rozliczenia się z zaległości książkowych. Dla zainteresowanych  czytelników istnieje możliwość wypożyczenia książek na czas wakacji szkolnych. Maturzyści z  klas IV zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką i podpisania obiegówki do końca kwietnia bieżącego roku szkolnego.
 3. Uczniowie korzystający z czytelni zostawiają kurtki w wyznaczonym do tego miejscu oraz mają odnotowaną obecność albo w dzienniku elektronicznym albo w  ” Zeszycie obecności w czytelni”.

Regulamin ICIM

 1. Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu obecności w czytelni.
 4. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad przedmiotowych i lekcji.
 5. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły. Zgodę na korzystanie z innych stron internetowych wydaje opiekun MCI.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 7. Zgodę na używanie prywatnych nośników danych (płyt CD, dysków zewnętrznych USB i innych) wydaje, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym , opiekun ICIM.
 8. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą znajdować się  maksymalnie dwie osoby.
 9. Użytkownik ICIM odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w pracy komputerów należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi ICIM.

 Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej na okres wskazany przez opiekuna ICIM.