Dyrekcja

p-d

mgr Paweł Darul

pawel.darul@krzywousty.edu.pl

DYREKTOR SZKOŁY

b

mgr Beata Jankowska

beata.jankowska@krzywousty.edu.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY