Regulamin

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

na rok szkolny 2022/2023

 

1. Proces rekrutacji do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzi nabór do następujących klas:

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

• Klasa matematyczno – informatyczna

• Klasa biologiczno – chemiczna

• Klasa humanistyczna

• Klasa angielsko – geograficzna

• Klasa niemiecko – geograficzna

Języki obce nauczane będą w grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów.

3. Szczegółowe zasady naboru i system przeliczania punktów określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego … / Dz.Ust. z dnia 20 marca 2017 roku, poz. 586 /

4. Obowiązujące terminy: 

• kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność w formie listy preferencji,

• każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych,

od 16 maja do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 – składanie podań,

od 24 czerwca  do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

do 18 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych dokumentów,

19 lipca 2022 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 19 do 22 lipca 2022 r.  – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do szkoły ( dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego),

25 lipca 2022 r.  – do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.