Regulamin

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesław Krzywoustego
w Nakle nad Notecią
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna :

Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.
1. Proces rekrutacji do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzi nabór do następujących klas:

• Klasa politechniczna

• Klasa medyczna

• Klasa prawnicza

• Klasa lingwistyczna z językiem angielskim

• Klasa lingwistyczna z językiem niemieckim

3. Języki obce nauczane będą w grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów. We wszystkich klasach, za wyjątkiem klasy lingwistycznej z językiem niemieckim, pierwszym językiem obcym będzie język angielski, a drugim język niemiecki. W klasie lingwistycznej z językiem niemieckim – pierwszym językiem będzie język niemiecki, a drugim język angielski.

4. Szczegółowe zasady naboru i system przeliczania punktów określa Rozporządzenie MEN z dnia 4 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego… 

 1. Obowiązujące terminy:
  • kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność w formie listy preferencji,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych,
  • od 17 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 – składanie podań,
  • do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 – dostarczenie poświadczonych kopii lub oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  6 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do I LO,
  • do 13 lipca 2018 r. do godz. 10:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO (złożenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych),
  13 lipca 2017 r. do godz. 14:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.