Rejestracja

 

 

Rejestracja kandydatów

1. Po rejestracji kandydata w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek i podpisać a następnie dostarczyć do szkoły.

2. W przypadku braku możliwości wydruku wniosku zapraszamy do szkoły. Zapewniamy wydruk dokumentu na miejscu.