klasa matematyczno – informatyczna

KLASA MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA

OGÓLNY OPIS

To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.

Ciekawą innowacją będzie realizacja w klasie czwartej przedmiotu uzupełniającego – analiza matematyczna. Celem nauczania analizy matematycznej jest wprowadzenie i zapoznanie uczniów z zagadnieniami matematyki, informatyki i fizyki na poziomie wyższym.

Profil matematyczno – informatyczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski: klasa I –  3 godziny , klasa II –  3 godziny ,  klasa III  – 3 godziny, klasa IV – 3 godziny

Język niemiecki: klasa I- 2 godziny , klasa II – 2 godziny , klasa III – 2  godziny, klasa IV – 2 godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OD KLASY I:

Matematyka – klasa I – 5 godzin, klasa II – 6 godzin, klasa III – 6 godzin, klasa IV – 5 godzin

Informatyka – klasa I – 3 godziny, klasa II – 3 godziny, klasa III – 4 godziny, klasa IV – 3 godzin

PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU PO PIERWSZEJ KLASIE

Jeden przedmiot do wyboru po klasie I spośród : język angielski, język niemiecki,  biologia, chemia, geografia, historia, fizyka.

Wymiar godzin: klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny, klasa IV – 2 godziny

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Analiza matematyczna – klasa IV – 3 godziny

Celem nauczania analizy matematycznej jest wprowadzenie i zapoznanie uczniów z zagadnieniami matematyki na poziomie studiów wyższych.

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Absolwenci kończący klasę matematyczno – informatyczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych. Będą mogli wybierać różne ciekawe  kierunki studiów:

matematyka,

informatyka,

budownictwo,

architektura,

prawo,

ekonomia,

geodezja,

logistyka,

marketing,

mechanika i budowa maszyn,

zarządzanie

oraz wiele innych.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym