Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący – Piotr Gajewski

Zastępca Przewodniczącego – Kinga Sołtysiak

Skarbnik – Maciej Leśniewski


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

92 8179 0009 0023 0133 2000 0010


Decyzja o ubezpieczeniu uczniów jest indywidualnym wyborem każdego rodzica.