Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący – Polcyn Jacek

Zastępca Przewodniczącego – Walus Ewa

Skarbnik – Teodorska – Białczyk Anita

Sekretarz – Codro Henryk


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

92 8179 0009 0023 0133 2000 0010


Decyzja o ubezpieczeniu uczniów jest indywidualnym wyborem każdego rodzica !!!