Ekopracownia 2023

 

Witajcie!

Zacznijmy od początku…

Pomysł na utworzenie Ekopracowni w naszej szkole zrodził się w maju 2023 roku.

Przy współpracy młodzieży, nauczycieli i dyrekcji szkoły został napisany wniosek wstępny o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o fundusze było również nakręcenie krótkiego filmiku informującego o dotychczasowych działaniach  ekologicznych w Krzywoustym i wyemitowanie go na stronie internetowej szkoły oraz wykonanie projektu nowej pracowni w programie komputerowym.

Poniżej dla przypomnienia ów filmik, w nakręcenie którego zaangażowali się uczniowie ówczesnej klasy I b-ch A oraz kilka zdjęć projektu klasy.

 

Składanie wniosku ostatecznego – czerwiec 2023 rok.

Wniosek wstępny o dofinansowanie o utworzenie Ekopracowni został zaakceptowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod koniec maja 2023 roku. W związku z tym szkoła, przy współpracy z Powiatem Nakielskim, przystąpiła do napisania wniosku ostatecznego. Po jego akceptacji ze strony WFOŚiGW w Toruniu uzyskaliśmy dotację finansową w kwocie 50 tysięcy złotych oraz 6 tysięcy złotych z Powiatu Nakielskiego (łącznie 56 tysięcy złotych).

Mogliśmy rozpocząć prace remontowe, które zakończyły się pod koniec października 2023 roku. Wykonali je pracownicy szkoły, którym serdecznie dziękuję. Oto kilka zdjęć wykonanych w trakcie remontu.

 

Uwaga:  Ekopracownia – Umowa podpisana !!!

Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50 000,00 zł. i Powiatu Nakielskiego w kwocie 6 000, 00 zł. już niedługo jedna z sal biologicznych szkoły zostanie profesjonalnie wyposażona.

Z dniem  1 września możemy realizowac zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 000,00 zł.

 

Warsztaty ornitologiczne i plastyczne dla uczniów klasy I biologiczno – chemicznej A i klasy I biologiczno – chemicznej B

 I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią

W związku z realizacją projektu „Ekopracownia 2023 – Zielone serce szkoły”, który dotyczy dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 000,00 zł. i Powiatu Nakielskiego w kwocie 6 000, 00 zł. na utworzenie i wyposażenie pracowni biologicznej w Krzywoustym, 12 i 26 września 2023 roku odbyły się warsztaty ornitologiczne i  plastyczne dla uczniów klas pierwszych b-ch. Opiekunami były: Kamila Stasiewska, Joanna Palka, Magdalena Należyty, Renata Woźny i Agnieszka Weltrowska.

Warsztaty zostały przeprowadzone dzięki współpracy naszej szkoły z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Obie części warsztatów przeprowadził ornitolog,  przyrodnik i popularyzator nauki – Dawid Kilon.

12 września 2023 roku, pan Dawid oprowadził uczniów po prywatnym terenie gospodarstwa rybnego – stawów ślesińskich, gdzie rozpościerają się wspaniałe widoki na łąki, stawy, mokradła i trzciny. Obserwowany przez młodzież teren zaliczany jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie w ramach sieci Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia).  Chroniony obszar rozciąga się wzdłuż Kanału Bydgoskiego od granic Bydgoszczy do Nakła nad Notecią.  Na terenie prowadzonych warsztatów nad Stawem Kardynalskim znajduje się wieża widokowa, z której można oglądać wiele gatunków ptaków mających swoje siedliska na stawach ślesińskich  oraz na okolicznych łąkach. Występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje bielika i kani czarnej, stosunkowo licznie występują kania ruda i błotniak stawowy. W okresie wędrówek dość  duże stada osiągają łabędź czarnodzioby i siewka złota. Na obszarze występuje również wiele innych zwierząt kręgowych i bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi. Należy podkreślić występowanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, w tym różnych typów łęgów, a także muraw kserotermicznych.

Dzięki panu Dawidowi Kilonowi, mogliśmy wędrować ścieżką dydaktyczną i za pomocą lornetek oraz lunety przyglądać się niemal z bliska bielikom, mewom, łabędziom, czaplom, kosom i wielu innym ptakom, a także płazom a przy tym wysłuchać mnóstwa informacji na temat ich biologii.

Dawid Kilon jest również utalentowanym rysownikiem, dlatego 26 września 2023 roku pod jego artystycznym okiem odbyły się drugie warsztaty – plastyczne na terenie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Dla zapalonego przyrodnika i ornitologa – jesień to doskonała pora na obserwacje i dokumentowanie odlotów lub przylotów poszczególnych gatunków ptaków. Pan Dawid nie tylko samodzielnie prowadzi badania, ale również rysuje, a jego prace można zobaczyć na tablicach ścieżek  i plansz gier dydaktycznych, które w prezencie wraz z zakładkami do książek i plakatami otrzymaliśmy po warsztatach.  Obecnie wydaje swój atlas ptaków z własnoręcznie wykonanymi rycinami. Podczas warsztatów w jedyny dla siebie sposób przekazywał mnóstwo wiedzy, wywołując u nas niejednokrotnie uśmiech i wręcz zabawę nauką. Przyrodnik jest wzorem do naśladowania, który udowadnia, że  można pasję połączyć z pracą zawodową.  Nauczył młodzież oraz jej opiekunów rysowania ptasiego pióra w  technice 3D,  a wszystko to w wspaniałej atmosferze zabawy, nauki i sztuki a także przy herbatce i drożdżówce. Wszystkie prace wykonane przez naszych uczniów będą niedługo zaprezentowane w szkole podczas wystawy i na pewno pozostaną pamiątką po ciekawie spędzonych chwilach  w towarzystwie wspaniałego ornitologa – Dawida Kilona.

Chciałabym serdecznie podziękować panu Dawidowi Kilonowi oraz pracownikom Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, szczególne pani Lidii Saganowskiej za tak profesjonalnie przygotowane warsztaty i będę czekała wraz z uczniami niecierpliwie do następnego naszego spotkania.

Kamila Stasiewska – nauczyciel biologii

Warsztaty ekologiczne dla uczniów klasy I b-ch A i II b-ch B

W ramach realizacji projektu Ekopracownia 2023 uczniowie Krzywoustego uczestniczyli pod koniec października w warsztatach ekologicznych pt. „Bioróżnorodność” przygotowanych przez pracowników  Klubu Ekologicznego  Atmosfera Torunia. Warsztaty odbyły się w Bydgoszczy w na terenie Hali Targowej.

Uczniowie w atmosferze nauki, zabawy i warsztatów plastycznych zapoznali się z terminem różnorodności biologicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ekologii płazów.

Oto fotorelacja z warsztatów.