Doradztwo zawodowe

Uczniowie liceum korzystają z pomocy w wyborze zawodu i dalszej edukacji. Mają taką możliwość w czasie grupowych zajęć prowadzonych w klasie przez  wychowawcę lub pedagoga szkolnego oraz w  Młodzieżowym Centrum Kariery na spotkaniach z doradcą zawodowym.

Mogą również skorzystać z indywidualnych porad pedagoga szkolnego lub za jego pośrednictwem umówić się z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery lub Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

Na tablicy informacyjnej  (II piętro) zamieszczane są materiały przesyłane przez uczelnie, prezentujące aktualne kierunki kształcenia i wymagania rekrutacyjne.

Młodzież ma możliwość spotkania się z przedstawicielami szkół wyższych w czasie prezentacji organizowanych w auli liceum lub na targach edukacji i pracy. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na tablicach ogłoszeń  (parter i II piętro).

Zachęcamy także do korzystania z materiałów pomocnych w wyborze zawodu, które  znajdują się w bibliotece szkolnej.

Przydatne informacje edukacyjne i zawodowe:

www.perspektywy.pl

www.wybierzstudia.pl

www.doradztwo.koweziu.edu.pl

www.kluczdokariery.pl

www.praca-enter.pl

Testy on-line:

Testy on-line są doskonałą metodą samopoznania, jednak wyniki należy zinterpretować z koordynatorem doradztwa zawodowego. Dzięki nim uczeń otrzyma informację zawierającą opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron. Jest to punktem wyjścia do rozmowy doradczej i ustalenia optymalnej ścieżki edukacji,  określenia planów zawodowych.