Klasa politechniczna

KLASA AKADEMICKA – POLITECHNICZNA

OGÓLNY OPIS

Klasa politechniczna to dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań, a także doskonalą swoje talenty językowe, artystyczne i sportowe.

Ciekawą innowacją będzie realizacja w klasie drugiej i trzeciej przedmiotu uzupełniającego – edukacja politechniczna. W ramach tej oferty będzie można zgłębiać tajniki fizyki, informatyki i matematyki wyższej oraz brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie.

Profil politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski: klasa I –  3 godziny , klasa II –  5 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Język niemiecki: klasa I- 3 godziny , klasa II – 3 godziny , klasa III – 3  godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język angielski – klasa I –  3 godziny , klasa II –  5 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Matematyka – klasa I – 4 godziny, klasa II – 7 godzin, klasa III – 7 godzin

Jeden przedmiot do wyboru po klasie I spośród : biologii, chemii, geografii, historii, fizyki, informatyki, WOS-u – klasa II – 4 godziny, klasa III – 4 godziny

PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU PO PIERWSZEJ KLASIE

Uczeń pod koniec klasy pierwszej dokona wyboru dodatkowego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym z następującej listy: biologia, chemia, geografia, historia, fizyka, informatyka, WOS.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, będzie realizował przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo – klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny.

Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka, będzie realizował przedmiot uzupełniający przyroda – klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny.

Edukacja politechniczna

Celem nauczania edukacji politechnicznej jest wprowadzenie i zapoznanie uczniów z zagadnieniami matematyki, informatyki i fizyki na poziomie wyższym.

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak: uniwersytety, politechniki czy uczelnie techniczne.

Śmiało i bez obaw będą mogli wybierać różne ciekawe  kierunki studiów:

matematyka,

informatyka,

budownictwo,

architektura,

prawo,

ekonomia,

geodezja,

logistyka,

marketing,

mechanika i budowa maszyn,

zarządzanie

raz wiele innych.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.