Konkurs Cztery Żywioły

KONKURS CZTERY ŻYWIOŁY

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu nakielskiego oraz zaprzyjaźnionych gimnazjów z powiatu pilskiego i złotowskiego zainteresowanych tematyką przyrodniczo – ekologiczną. Głównym celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkolnej procesami związanymi z otaczającym światem oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

Konkurs powiązany jest z prelekcją lub pokazami naukowymi dla uczestników konkursu jak i ich opiekunów.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Starosta Nakielski.

Jeśli myślisz rok naprzód
sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód
sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód
ucz ludzi

                          przysłowie chińskie

Regulamin VI edycji konkursu – 2019

Zaproszenie do VI edycji konkursu 2019

Harmonogram VI edycji konkursu 2019