Po gimnazjum

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesław Krzywoustego
w Nakle nad Notecią

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna :

Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko – pomorskim.

1. Proces rekrutacji do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzi nabór do następujących klas:

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

• Klasa politechniczna 

• Klasa medyczna

• Klasa prawnicza

• Klasa lingwistyczna z językiem angielskim

• Klasa lingwistyczna z językiem niemieckim

Języki obce nauczane będą w grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów. We wszystkich klasach, za wyjątkiem klasy lingwistycznej z językiem niemieckim, pierwszym językiem obcym będzie język angielski, a drugim język niemiecki. W klasie lingwistycznej z językiem niemieckim – pierwszym językiem będzie język niemiecki, a drugim język angielski.

3. Szczegółowe zasady naboru i system przeliczania punktów określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego … / Dz.Ust. z dnia 20 marca 2017 roku, poz. 586 /

4. Obowiązujące terminy:
• kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność w formie listy preferencji,
• każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych,
• od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 – składanie podań,
• do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 – dostarczenie poświadczonych kopii lub oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• 11 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do I LO,
• do 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO (złożenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych),
• 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.