12 – 17.06.2017 r. MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY z niemieckim gimnazjum w Elsterwerdzie

2

Tym razem to uczniowie Krzywoustego wyjeżdżają do partnerskiej szkoły.

W bogatych planach wymiany jest wspólna praca nad realizacja projektu edukacyjnego

oraz zwiedzanie Drezna.