Alex Baliniak zakwalifikowany do ogólnopolskiego finału Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim

15 marca uczniowie Krzywoustego wzięli udział w regionalnym finale Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego, który odbył się w IV LO w Bydgoszczy. Tegoroczny temat “There is nothing either good or bad but thinking makes it so” musiał być indywidulanie zinterpretowany i zaprezentowany w języku angielskim przez uczestników w pięciominutowym przemówieniu, po którym następowała seria pytań od publiczności i jury.

I LO w Nakle było reprezentowane przez trójkę finalistów etapu szkolnego pod opieką nauczycielki Anity Krzyżanowskiej. Maja Ciesielska (3bch) wystąpiła z przemówieniem p.t. „The role of characters depends on the storyteller,” Julian Pawłowski (2agA)  – “Perceiving the world by finding both sides through thinking” oraz Alex Baliniak (2agB) – “The upbringing of a person determines the way they see the good and bad in life”. Wystąpienie publiczne na konkursie krasomówczym wymagało od uczestników wykazania się wieloma umiejętnościami. Oprócz płynnego posługiwania się językiem angielskim jury oceniało ekspresję i sposób przekazu, rozumowanie i argumentację, organizację wypowiedzi oraz umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi na spontanicznie zadawane pytania.

Poziom prezentowanych przemówień był bardzo wysoki, dlatego ogromnie nas cieszy fakt, że Alex Balinak został jednym ze zwycięzców i tym samym będzie uczestniczył w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego 2024 w Gdańsku. Gratulujemy!

Nauczyciele prowadzący: Adela Koc, Anita Krzyżanowska, Romana Jelińska.