INAUGURACJA LIGI STAROŻYTNICZEJ NA UMK

21 października odbyła się inauguracja kolejnej edycji Ligi Starożytniczej w auli Wydziału Historycznego UMK w Toruniu. Nasze liceum reprezentowane było przez 15 uczniów z klasy I pr, I med, I pol, II pr, II pol i III pr. Pierwszy wykład poświęcony był cywilizacji rzymskiej w literaturze, kinie i serialach telewizyjnych. Prowadziła go dr Aleksandra Klęczar z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W przystępny sposób przedstawiła twórców popkulturowego Rzymu i filmy produkcji angielskiej
i amerykańskiej nawiązujące do tradycji antycznej. Wytłumaczyła słuchaczom, że kultura popularna wykorzystuje motywy starożytne do interpretacji współczesnego świata. Skupiła się na licznych przykładach stereotypowych skojarzeń z Rzymem i Rzymianami, które funkcjonują powszechnie
w popkulturze.  Po wykładzie młodzież odpowiadała pisemnie na pytania dotyczące tematu prezentacji.
Kolejne spotkanie ligowiczów odbędzie się w listopadzie.