IV edycja konkursu dla gimnazjalistów „Cztery żywioły”-„ Ziemia – cud natury”

23 lutego  w I LO w Nakle,  Starosta Powiatu  Nakielskiego Pan Tomasz Miłowski  uroczyście powitał wszystkich uczestników konkursu „Cztery żywioły” – „Ziemia – cud natury”. W tym roku przystąpili do niego uczniowie z siedmiu szkół:  Łobżenicy, Wyrzyska, Anielin, Samostrzela, Potulic oraz gimnazjum nr. 3 i  nr.4 w Nakle.

W pierwszym etapie  uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, zawierający  40 pytań powiązanych tematycznie z Ziemią. Uczniowie wykazali się obszerną  wiedzą z zakresu: biologii, geografii, chemii oraz fizyki.

W przerwie konkursu uczestników i ich opiekunów poczęstowano pączkami. Zaproszeni goście  z Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy dr Adam Krupa wraz z dr Mirosławem Rurkiem  przedstawili wybrane zagadnienia terenowych badań geologicznych oraz Szczegółową  Mapę Geologiczną Polski.

Do drugiego etapu w postaci „Quizu multimedialnego” przystąpiło dziesięcioro uczniów z najwyższą punktacją. Rywalizacja była zacięta a poziom konkursu wysoki. W celu wyłonienia laureatów trzech pierwszych miejsc przeprowadzono dogrywkę.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Igor Bzdawka – Gimnazjum nr.4

2 miejsce – Zofia  Wojciechowska – Gimnazjum nr. 4

3 miejsce – Małgorzata Kozłowska – Gimnazjum nr.4

Cenne nagrody ufundowane  przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy w Nakle nad Notecią wręczone zostały laureatom przez  Pana Starostę Andrzeja Kindermana.

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za przybycie, nauczycielom  za bardzo dobre przygotowanie młodzieży do konkursu.

Zapraszamy za rok.

Organizatorzy konkursu – nauczyciele I LO (Hanna Pietrucin, Lidia Mathews, Kamila Stasiewska, Wiesława  Wojciechowska, Aleksandra Wybrańska, Krzysztof Kasprzyk)