KOLEJNY SUKCES I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią KRZYWOUSTY w rankingu Perspektywy 2022.

12 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki corocznego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników PRESPEKTYWY 2021. Swoje miejsce i uznanie w rankingu znalazło I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

Nasze Liceum – KRZYWOUSTY otrzymało tytuł Brązowej Szkoły. Tytuł i miejsce w rankingu jest odzwierciedleniem jakości pracy dydaktycznej szkoły. Kapituła corocznego konkursu dokonuje obiektywnej oceny szkół na podstawie porównywalnych kryteriów. Uwzględniają one dwa zasadnicze elementy pracy każdej szkoły: wyniki egzaminów maturalnych placówki oraz osiągnięcia uczniów w rywalizacji olimpijskiej. Można śmiało stwierdzić, że  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią od wielu lat jest laureatem rankingu. TO NASZE TWAŁE MIEJSCE ale i zobowiązanie do rzetelnej i wytrwałej pracy. W tym roku jesteśmy jedyną szkołą uhonorowaną z terenu POWIATU NAKIELSKIEGO.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu PERSPEKTYWY 2022, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych – niezależnych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.  W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych z całej Polski i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W rankingu 2022 KAPITUŁA analizowała wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju) i 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). To w pełni obiektywne i rzetelne kryteria.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią od 2005 roku, czyli wprowadzenia nowej formuły egzaminu – zewnętrznej matury, osiągają zdawalność egzaminu na poziomie 95 – 100 %. Jest to wynik ustalany przez zewnętrznych egzaminatorów. Warto podkreślić, że wszyscy nasi absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.  Ponad 80 % naszych maturzystów każdego roku podejmuje studia dzienne na studiach politechnicznych i uniwersyteckich. Absolwenci KRZYWOUSTEGO z lat 2016 – 2021 studiują na UKW i UTP w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, UG i Politechnice Gdańskiej w Gdańsku, Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Warszawskim.

Ranking jest okazją do złożenia gratulacji skierowanych do NASZYCH ABSOLWENTÓW i ich rodziców, których praca i zaangażowanie złożyły się na wynik szkoły. Gratulacje należą się również kadrze pedagogicznej szkoły, która poprzez przygotowaną ciekawą ofertę edukacyjną i zaangażowanie w pracę tworzy warunki dla przyszłych sukcesów.  Konsekwentnie realizowana i wdrażana oferta edukacyjna oparta na fundamentach wykształcenia ogólnego oraz unikanie chwilowych mód na atrakcyjne z nazwy kierunki kształcenia pozwoliły kolejny raz osiągnąć znaczący i potwierdzający wysoki poziom naszej szkoły sukces.

KRZYWOUSTY TO ZAWSZE RUCH W DOBRYM KIERUNKU !!!

 

Paweł Darul

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią