„Krzywousty” -zdobywca Brązowej Odznaki Rankingu Perspektywy 2024

7 lutego 2024 r. w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim w Bydgoszczy Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego pani Aleksandra Białka odebrała wyróżnienie z rąk Michała Sztybel-Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Kurator Oświaty pani Grażyny Dziedzic.
Już po raz 26. Specjalnie wyłoniona kapituła Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, na bazie ustalonych kryteriów, wyłoniła najlepsze szkoły w Polsce. Do oceny zaliczają się wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, sukcesy w olimpiadach, czy w przypadku techników – wyniki egzaminu zawodowego.
Wojewódzkie Podsumowanie Rankingu Perspektyw 2024 rozpoczęło się od przemówienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podkreślił wagę wysiłku włożonego w kształcenie przez szkoły oraz ich znaczenie dla rozwoju regionu.
Najbardziej emocjonującym momentem ceremonii było wręczenie wyróżnień w kategorii liceów ogólnokształcących i techników. Złote, srebrne i brązowe tarcze zostały osobiście wręczone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Łącznie wyróżnionych w rankingu zostało 65 Dyrektorów – 40 liceów i 25 techników.