LAUREATKI KONKURSU KATYŃSKIEGO Z I LO NA WYJEŹDZIE „ŚLADAMI POLAKÓW NA BIAŁORUSI”

Uczennice Krzywoustego Kaja Stróżyk i Zofia Strzyżewska w dniach 17 – 22 września wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym  „Śladami Polaków na Białorusi”.

Odwiedziły miejsca związane z historią i kulturą Polski : Brześć, Pińsk, Słuck, Mińsk, Kuropaty, Nieśwież, Nowogródek i Grodno.

Pińsk, gród nad Prypecią, pełen jest polskich wątków, m.in. bazylika katedralna, pałac Butrymowiczów, czy dom rodzinny Ryszarda Kapuścińskiego. Słuck z kolei słynie z bogato zdobionych pasów noszonych przez polską szlachtę. Ważnym punktem wyjazdu były Kuropaty – cmentarzysko, gdzie zginęło od 100 do 200 tysięcy ofiar wielu narodowości, w tym Polacy w latach 1937 – 41. W Mińsku uczestnicy podziwiali architekturę cerkiewną i świątynie katolickie. Wielkie wrażenie na wszystkich zrobiła rezydencja magnacka Radziwiłłów w Nieświerzu. Renesansowo – barokowy pałac otoczony murami i fosą jest świadectwem świetności Polski szlacheckiej. Na trasie nie zabrakło miejsca związanego z naszym wieszczem, czyli dworku rodziny Mickiewiczów w Nowogródku. W Grodnie laureaci wzięli udział w obchodach 80-tej rocznicy obrony tego miasta przed Armią Czerwoną w 1939 roku. Tropem „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej udali się na Grób Jana i Cecylii oraz mogiłę powstańców styczniowych. Grodno to również miejsce ostatniego sejmu Rzeczpospolitej, gdzie podpisano II rozbiór Polski.

Wyjazd zakończył się uroczystością w Polskiej Szkole Społecznej, podczas której laureaci otrzymali dyplomy pamiątkowe i zestawy upominkowe. Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie uczniów i nauczycieli z Grodna z polską młodzieżą.